Visie

Missie en visie van de Flintenhoeve

Missie: door professionele begeleiding in een groep waarbij dagbesteding o.a. vorm krijgt door ambachtelijk boerenwerk met daarnaast nog veel andere activiteiten, en daarmee deelnemers proberen naar een hoger plan te brengen.

Visie: Wanneer een deelnemer aan het eind van de dag kan zeggen ik heb een leuke, maar vooral zinvolle dag gehad, dan is de opzet geslaagd.

Voor de volledige versie druk op "Bekijk"